Waarom Effectief Altruïsme gelukkig maakt

Stijn Geerinck schreef onderstaande tekst, die kan gelden als onze nieuwjaarsboodschap voor 2020.

 

Soms kunnen spontane, gevoelsmatige vaststellingen verrassend relevant zijn. Een snelle conclusie of associatie is niet altijd bruikbaar, maar soms toch wel…

Ik stelde mezelf onlangs ‘plots’ de vraag: “Wat brengt mensen ertoe om goesting te hebben in het leven, zelfs in moeilijke omstandigheden zoals extreme armoede, ziekte, een ongeval, oorlog of de confrontatie met natuurgeweld?”

Tijdens mijn eigen beperkt en anekdotisch vergelijkend onderzoek kwam ik tot de vaststelling dat een centraal gegeven misschien wel het hebben van een waardevol perspectief is: ‘iets om naar uit te kijken’

Dat kan van alles zijn: waardevol werk, fijne relaties, emotionele rust, welzijn en welvaart, deftig eten, opleiding, zinvolle vrijetijd …

Misschien is het aan te raden om de inzet van onze liefdadigheid daar vooral op te richten: mensen helpen om met een realistisch optimisme naar de toekomst te kunnen kijken. Dat is volgens mij een sterk argument om onze empathie en goede intenties zo efficiënt mogelijk in te zetten: we worden er allemaal gelukkiger van.

Concreet: de kortste weg zoeken om extreme armoede uit te roeien en klimaatopwarming hanteerbaar te maken kan een mooi ‘olifantenpad’ vormen naar een globaal collectief welzijn. Ondanks dat men principieel van mening kan zijn dat het handhaven van rechtvaardige omstandigheden de taak van de overheid moet zijn, hoeft dat geen rem te betekenis voor het eigen particuliere initiatief. Effectief Altruïsme biedt in dit verband zelfs een efficiënte methode die bovendien openstaat voor resultaatscontrole. Zo kunnen we met gerichte bedoelingen een route creëren die na verloop van tijd een steeds zichtbaarder spoor oplevert. De grotere beschikbaarheid en zichtbaarheid van deze benadering kan dan uitgroeien naar een liefdadigheidsautostrade met drie rijstroken en een ruime pechstrook waar ook het openbaar vervoer en de voertuigen van de overheid gebruik van zullen gaan maken. Het wordt zelfs realistisch om ervan uit te gaan dat over deze snelwegen voornamelijk gecontroleerde migratie zal plaatsvinden en dat de laadruimtes van het vrachtvervoer vrijwel volledig zullen worden ingenomen door cargo van een nog rechtvaardiger verdeelde welvaart. Er zijn natuurlijk geen garanties. Maar constructieve ambitie hebben is niet verboden en ons eigen goed gevoel krijgt er extra diepgang en rendement bovenop …

Vandaar mijn openlijke liefdesverklaring aan de principes van Effectief Altruïsme.

 

Stijn Geerinck, moraalfilosoof

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *