Op dit moment is Effectief Altruïsme Vlaanderen een groep vrijwilligers, noem het gerust activisten. Op termijn dromen we echter van meerdere professionele organisaties, op Vlaams, Belgisch of Europees niveau.

Als eerste kan je denken aan een organisatie die zich richt op de effectiviteit van goede doelen; een meta-organisatie die aan filantropen aanraadt welke goede doelen meer en minder impact hebben. Het grote voorbeeld is hier uiteraard Givewell ; de oprichting van deze organisatie was belangrijk voor de start van de Effective Altruism beweging. Maar ook The Life You Can Save van Peter Singer kan als voorbeeld van een meta-organisatie tellen.  In België bestaat Donorinfo.be ; een onafhankelijk informatiecentrum gericht op de factor financiële transparantie. Maar een organisatie gericht op impact (effectiviteit) bestaat voorlopig niet. Ook een gelijkaardige organisatie als het Nederlandse Effective Giving zou een interessante opstap kunnen zijn. “Effective Giving is een community van vermogensfondsen en filantropen die samen leren hoe wij onze unieke middelen in kunnen zetten om maximaal bij te dragen aan een betere wereld.”

(Indien je een student bent die dit leest: misschien een goed idee voor één of andere thesis of onderwerp voor een verslag?)

Hierbij aansluitend is een praktisch probleem dat de goede doelen waarvan de werkzaamheid het meest bewezen is, geen Belgische goede doelen zijn. Voor een fiscaal voordeel dient men dus te storten via Transnational Giving. Er zijn echter constructies mogelijk waardoor deze stap zou overgeslagen kunnen worden, gelijkaardig aan hoe het Center for Effective Altruism momenteel donaties begeleidt door fondsen.

Naast een meta-organisatie gericht op wat je met je geld kan doen, is een meta-organisatie gericht op studiekeuze en loopbaan interessant. 80 000 Hours is hier het grote voorbeeld, met hun kennis en adviezen over welke loopbanen de grootste sociale impact kunnen hebben. Dit advies wordt vertaald in adviezen gericht op het grote publiek (online tools, boeken, blogs) maar ook individuele begeleiding. Voorlopig is dit onbestaande in Vlaanderen of België.

Ten derde is er de interessante sector van wereldburgerschapseducatie. We trachten op onze website een aanbod te voorzien voor leerkrachten, maar ook dit lijkt een markt aan te spreken waar er nog ruimte is om het gedachtegoed van Effective Altruism te verspreiden. Zie bijvoorbeeld de website van Kleur Bekennen.

In het verlengde hiervan is een logische doelgroep ook studenten. Studentenorganisaties rond het thema van Effectief Altruïsme, maar ook onderzoek naar prioriteiten, effectiviteit van goede doelen, impact van loopbaankeuzes en allerlei verwante onderzoeksdomeinen zijn uiteraard ook dromen.