Fiscale aftrekbaarheid

Wanneer je wilt doneren aan organisaties die hoog scoren op lijstjes van onafhankelijke onderzoeken zoals GiveWellThe Life You Can SaveAnimal Charity Evaluators, of organisaties gerelateerd aan de Effective Altruism beweging is het vaak onduidelijk of je donatie in aanmerking komt voor een fiscaal voordeel in België, gezien deze organisaties zelden een kantoor hebben in België.

Dankzij Transnational Giving Europe kan dit echter wel. Voorwaarde is dat de organisatie in kwestie een kantoor in Europa heeft en in dit netwerk van TGE opgenomen is. Voor alvast 3 toppers (Against Malaria Foundation, GiveDirectly en Schistosomiasis Control Initiative) kan je, mits een 5% kost, een fiscaal aftrekbare donatie doen. (Opgelet: Schistosomiasis Control Initiative is niet langer een ‘topper’ voor GiveWell.) Je kan dit doen door te storten op:

Rekeninghouder: Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21 – 1000 Brussel
Bank: bpost bank
Adres: Koloniënstraat (P28) – 1000 Brussel
Rekeningnummer: 000-0000004-04
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1

Met als mededeling:
“TGE – UK – Against Malaria Foundation”
of
“TGE – GB – GiveDirectly UK”
of
“TGE – UK – Imperial College London” voor Schistosomiasis Control Initiative

“Van de gift zal een bijdrage van 5% afgehouden worden die bestemd is om TGE te helpen bij het aanmoedigen en vergemakkelijken van de grensoverschrijdende schenkingen. Het fiscale attest dat de Stichting u opstuurt in februari van ieder daaropvolgend jaar zal melding maken van het totale bedrag van de schenking.”

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Koning Boudewijn Stichting – Transnational Giving Europe op tge@kbs-frb.be of telefonisch op 02/5490231.

Naast bovenstaande internationale organisaties zijn er nog enkele Vlaamse vzw’s die fiscale aftrekbaarheid bieden en zeer effectieve projecten uitvoeren. Voor armoedebestrijding is er Eight, een organisatie vergelijkbaar met GiveDirectly, die door GiveWell aanbevolen projecten rond onvoorwaardelijke cash transfers uitvoert in Afrika (zie deze nieuwsbrief). Voor dieren is er EVA, een organisatie vergelijkbaar met ProVeg International, die door Animal Charity Evaluators aanbevolen campagnes rond de promotie van diervrije voeding uitvoert.

Is je favoriete goede doel niet opgenomen in dit netwerk maar hebben ze wel een kantoor in Europa? Moedig dat goede doel dan zelf aan deze administratieve stap te nemen zodat meer Belgen en Europeanen kunnen doneren! Wij kunnen je informatie bezorgen die hen kan helpen overtuigen (een flyer van TGE plus de in te vullen administratie), hiervoor kan je mailen naar info@eavlaanderen.org.

Heb je via deze weg kunnen doneren aan een andere ‘topper’ dan deze hierboven beschreven? Laat ons dit aub weten en we voegen ze hier toe.

We proberen deze lijst up to date te houden, met dank aan Koning Boudewijn Stichting – Transnational Giving Europe.

Toch is een donatie naar een goed doel met een vestiging in Europa mogelijk zonder gebruik te maken van TGE, maar deze procedure is wat ingewikkelder. Deze informatie stond op 19 december 2019 in De Standaard:

“Buitenlands goed doel? Vraag een ruling aan

Overweegt u een gift aan een Nederlandse stichting, een Franse association caritative, een Duitse Stiftung of een goed doel elders in Europa? Dan heeft u volgens de FOD Financiën recht op een belastingvermindering als het gaat om ‘een vereniging of instelling die gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en die in die andere Lidstaat op vergelijkbare wijze is erkend.’ Of met andere woorden: een organisatie die gelijkaardig is aan een Belgisch goed doel én die fiscale voordelen geniet in het thuisland.

De hamvraag is hoe u dat moet aantonen. Europese lijsten van de erkende goede doelen zijn niet beschikbaar. Dat moet u dus zelf uitzoeken. Heeft u uw huiswerk gemaakt, dan kunt u de gift gewoon invullen op uw belastingaangifte en de bewijsstukken ter beschikking te houden van de fiscus. Wilt u meer zekerheid dan kunt u op voorhand een ruling aanvragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB). De aanvraag moet ingediend worden bij de DVB, Wetstraat 24, 1000 Brussel (dvbsda@minfin.fed.be)”