Waarden Effectief Altruïsme

OPEN-MINDED

open-minded

Overweeg alle goede doelen. Neem vervolgens actie op een manier die de grootste positieve impact tot stand zal brengen.

KRITISCH NADENKEN

lab-beaker-icon-614x460

Gebruik feiten, wetenschap en logisch nadenken bij het beslissen wat voor jou de meest effectieve manier is om de wereld een stukje beter te maken.

MONDIALE EMPATHIE

Koester alle levende wezens op aarde, ongeacht nationaliteit, geloofsovertuiging of soort.

Effectief altruïsme is een filosofische en sociale beweging die wetenschappelijk bewijs en rationaliteit gebruikt om de meest effectieve manieren te gebruiken om de wereld beter te maken. Effectieve altruïsten streven ernaar om verschillende goede doelen en acties tegen elkaar af te wegen, om vervolgens te handelen op een manier die de meest positieve impact op de wereld tot stand zal brengen. Het is deze brede, evidence-based benadering die effectief altruïsme onderscheidt van traditioneel altruïsme. Hoewel een significant gedeelte van de effectieve altruïsten zich richt op de non-profit sector (door bijvoorbeeld geefgedrag onder de loep te nemen), kan de filosofie breder worden toegepast, waaronder in de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek.

Enthousiast geworden? Kijk dan voor een meer uitgebreide uitleg op de internationale website van Effective Altruism. Hier zijn heel wat bronnen te vinden (video’s, podcasts, artikels uit populaire media).

.

.

Wat effectieve altruïsten in overweging nemen

SCHAAL

Zal vooruitgang op dit gebied leiden tot drastische verbeteringen in een groot aantal levens?

MEETBAARHEID

Kan ondersteuning van dit goede doel leiden tot een significant meetbaar verschil?

VERWAARLOOSDHEID

Hoe veel activiteit wordt er al ondernomen op dit gebied?